Welcome!


 

This blog reflects the activities of Atelier Populaire Oslo, an artist run platform for production, discussion, research and activism related to the situation for ‘paperless’ and asylum seekers.

Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir was a public workshop in Kunsthall Oslo, Norway 6th – 27th of April 2012.  More than 80 artists, writers, undocumented refugees, specialists and activists participated, and daily lectures, meetings and arrangements were held. Further, at the Annual Autum Exhibition 2012 at Kunstnernes Hus in Oslo, Atelier Populaire Oslo and Palestinerleir presented a performance spanning three days, based on the Palestinian and Arabic grief ritual Beit Aza.

Most of the lectures in Kunsthall Oslo were filmed and are presented on this site as an archive of knowledge about the conditions for asylum seekers in Norway and about refugee politics.

PROGRAMME for Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir in Kunsthall Oslo 2012

 

 

Posted in Text | Tagged , , | Comments Off on Welcome!

Invitation to Beit Aza – a performance by Atelier Populaire Oslo/ Palestinerleir

Høstutstillingen 2012

21., 22., 23. september, kl. 11-18

En performance over tre dager, basert på det palestinske og arabiske sorgritualet Beit Aza. Publikum inviteres til å sitte i et stille felleskap sammen med Palestinerleiren i Oslo, kunstnere og aksjonister.

Å være palestinsk er ikke en nasjonalitet, men en skjebne du ikke kan flykte fra.

“Fram til 2009 fikk nesten alle palestinske asylsøkere som kom til Norge, beskyttelse. Som del av den rødgrønne regjeringens omfattende innstramninger i asylpolitikken ble dette snudd på hodet, og per i dag får det store flertallet avslag. Er du palestiner fra Vestbredden, er du i overskuelig framtid henvist til et liv under okkupasjon. Er du palestiner fra Gaza, er du i overskuelig framtid henvist til et liv under blokade, i et av verdens største fengsler. Er du født i en flyktningleir, er det der du hører hjemme, nå og for alltid. Flykte kan du ikke: Da vil norske myndigheter sende deg tilbake, slik at din skjebne som okkupert, marginalisert og maktesløs fullbyrdes.” Rune Berglund-Steen 

 

download Beit Aza add/invitation pdf
Last ned Beit Aza Pressemelding

 

BEIT AZA – a performance

The Annual Autumn Exhibition 2012 (Høstutstillingen)
21st, 22nd and 23rd Sept. 11:00–18:00

A performance spanning three days, based on the Palestinian and Arabic grief ritual Beit Aza. The audience is invited to sit in silent companionship with the Palestinian Camp in Oslo, artists and activists.

Being Palestinian does not grant you a nationality but a destiny you cannot escape.

“Up to 2009 almost all Palestinian asylum seekers arriving in Norway received protection. As part of the socialist-left government’s extensive tightening of their asylum guidelines, this has been inverted; today most applications are rejected. If you are a Palestinian from the West Bank, you are for the foreseeable future destined to a life of occupation. If you are a Palestinian from the Gaza Strip, you are for the foreseeable future destined to a life under a blockade in one of the world’s largest prisons. If you are born in a refugee camp, that’s where you belong, now and forever. You cannot escape; if so, the Norwegian authorities would send you back, in order for your destiny of occupation, marginalisation and powerlessness to be fulfilled.”  Rune Berglund-Steen

 

Posted in Events, Press | Tagged , , | Comments Off on Invitation to Beit Aza – a performance by Atelier Populaire Oslo/ Palestinerleir

Pressemelding 29. april 2012

PRESSEMELDING
Palestiner risikerer tvangsretur til flyktningleir i Libanon

Ali Ahmed Akar, en av asylsøkerne fra Palestinerleiren i Oslo, ble pågrepet av Politiets utlendingsenhet i kveld. Han er født som flyktning i Libanon og står i fare for å bli tvangsreturnert til en flyktningleir.

I går ryddet vi ut av Kunsthall Oslo etter tre uker med Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir, et kunstnerstyrt initiativ for en ny flyktningpolitikk. De tre siste ukene har vært intense. Foredrag med avviste asylsøkere og fagfolk fra et bredt spekter av fagområder har bidratt til å belyse norske myndigheters systematiske maktmisbruk overfor mennesker på flukt.

PU benytter anledningen til å pågripe Ali Ahmed Akar umiddelbart etter at dette prosjektet er avsluttet. Vi mener valget av tidspunkt er påfallende.

For Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir er denne pågripelsen enda et eksempel på en inhuman politikk som må avkles og endres.

Sett Ali fri!

Posted in Press | Comments Off on Pressemelding 29. april 2012

This is not the End – Closing Event

27. April 2012:

This is not the End

Siste kveld i Kunsthall Oslo. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir inviterer på  middagsselskap klokken 19:00. La oss være sammen igjen. Vi står sammen som et folk, som medmennesker. La oss dele en glad kveld, snakke, spise og danse, fordi vi tror at det å dele beskriver hvordan verden burde se ut.

This is not the End

27. april 2012: Last night in Kunsthall Oslo. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir is inviting you to join us for a dinner party at 7 p.m. Let us again be together. We stand together as a people, fellow human beings. Let’s share a happy night, talk, eat and dance, because we believe that sharing descibes what the world should look like.

24. April. 2012

24. April. 2012

24. April 2012

24 April 2012

Posted in Events | Comments Off on This is not the End – Closing Event

Reception centers for asylum seekers in Norway

25. April 2012: Mohamed Ganam from the Palestinerleir spoke about the poor conditions at the reception centers for asylum seekers and the general frustrations of the residents living there. The story of Lier ventemottak serves as an example of the conditions and the consequences of the ways the Norwegian authorities are greeting asylum seekers.

Mottakssentre for asylsøkere i Norge

25. april 2012: Mohamed Ganam fra Palestinerleiren snakket om de elendige forholdene i norske mottakssenter for asylsøkere og den generelle frustrasjonen til beboerne der. Historien om Lier ventemottak ble trukket frem som et eksempel på hvordan asylssøkere blir ønsket velkommen av norske myndigheter.

Posted in Lectures | Tagged | Comments Off on Reception centers for asylum seekers in Norway

Experiences and strategies from work with asylum politics

25. April 2012: With representatives form NGO’s in Norway:

Kari Helene Partapuoli, director of Antirasistisk Senter, Ann-Magrit Austenå, general secretary of NOAS and Trygve Augestad, section leader of Norsk Folkehjelp.

Video av foredragene nederst på siden.

Erfaringer og strategier fra asylpolitisk arbeid

25. april 2012: Med representanter fra NGO’er i Norge:

Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter, Ann-Magrit Austenå, generalsekretør NOAS, og Trygve Augestad, seksjonsleder Norsk Folkehjelp.

Kari Helene Partapuoli

Trygve Augestad

Ann-Magritt Austenå

Discussion

Posted in Lectures | Tagged | Comments Off on Experiences and strategies from work with asylum politics

Workshop: A new Palestinian Camp

24. April 2012:

The Palestinian refugee camp in Oslo needs YOUR ideas!

The Palestinian camp outside of  Jakob Church of Culture has been a political protest in public space. It has been housing 25 Palestinian asylum seekers threatened by deportation to Gaza, West Bank and Palestinian refugee camps in Lebanon, against UNs recommendations. The camp was dismantled after one year of demonstration, when the permission expired the 6th of April. Both Grünerløkkas district authorities and Jakob’s church are positive to the continuation of the camp, but have not yet got permission from the City Council. You can help us convincing them!

Eriksen Skajaa Arkitekter are, in cooperation with the Palestinian Camp, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo and Kunsthall Oslo looking for input on how to recreate the camp in a new and better version. We want to collect ideas about everything from what it can become, to what it should communicate to the actual physical form. We want the new camp to be a place for a wider debate on the Norwegian asylum policy, and we therefore invite you to an interdisciplinary conversation and workshop

Introduction

Joakim Skajaa from Eriksen + Skajaa

Kari Helene Partapuoli from ARS

Erik Hillestad from KKV

Andrea  Lange from Atelier Populaire Oslo

Mohamed Ganam from Palestinerleir

 

 

Palestinerleiren trenger DINE ideer!

Palestinerleiren utenfor Kulturkirken Jakob har vært en politisk demonstrasjon i det offentlige rom. Leiren har huset 25 palestinske asylsøkere som er truet med FN-stridig tvangsretur til Gaza, Vestbredden og Palestinske flyktningleire i Libanon. Etter å ha eksistert i ett år, den lengste fredelige politiske demonstrasjon i Norge, ble leiren demontert fordi tillatelsen fra Oslo Kommune gikk ut den 6. april. Både Grünerløkka bydel og Kulturkirken Jakob ønsker leiren velkommen tilbake, men mangler foreløpig godkjennelse fra Byrådet i Oslo. For å overtale dem trenger vi din hjelp!

Arkitektkontoret Eriksen Skajaa ønsker i samarbeid med Palestinerleiren, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo og Kunsthall Oslo innspill for hvordan Palestinerleiren kan gjenoppstå i ny og bedre form. Vi vil diskutere ideer om alt fra hva leiren kan bli til hva leiren skal kommunisere og dens konkrete utforming. Vi ønsker at den nye leiren skal åpne for en bredere debatt om norsk asylpolitikk og inviterer til en tverrfaglig samtale og workshop.

 


Posted in Events | Comments Off on Workshop: A new Palestinian Camp