Pressemelding 29. april 2012

PRESSEMELDING
Palestiner risikerer tvangsretur til flyktningleir i Libanon

Ali Ahmed Akar, en av asylsøkerne fra Palestinerleiren i Oslo, ble pågrepet av Politiets utlendingsenhet i kveld. Han er født som flyktning i Libanon og står i fare for å bli tvangsreturnert til en flyktningleir.

I går ryddet vi ut av Kunsthall Oslo etter tre uker med Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir, et kunstnerstyrt initiativ for en ny flyktningpolitikk. De tre siste ukene har vært intense. Foredrag med avviste asylsøkere og fagfolk fra et bredt spekter av fagområder har bidratt til å belyse norske myndigheters systematiske maktmisbruk overfor mennesker på flukt.

PU benytter anledningen til å pågripe Ali Ahmed Akar umiddelbart etter at dette prosjektet er avsluttet. Vi mener valget av tidspunkt er påfallende.

For Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir er denne pågripelsen enda et eksempel på en inhuman politikk som må avkles og endres.

Sett Ali fri!

This entry was posted in Press. Bookmark the permalink.

Comments are closed.