LINKS

European Consultation on Refugees and Exiles (ECRE)

UNHCR – Refworld

Foreningen av tolvte januar

w2eu.info – Independent information for refugees and migrants coming to Europe

Antirasistisk senter

Aksjon mot deportasjon

Flyktingbloggen

Flyktninghjelpen

Papirløse.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) 

Flyktning i Norge 

Selvhjelp for invandrere og flyktninger (SEIF) 

 

BLOGG /MEDIA ARKIV

Asylum-Today http://asyl-today.blogspot.com/

 

EUROPEAN COURT

France European court human rights condemns falty asylum procedure http://www.hrw.org/news/2012/02/02/france-european-court-human-rightscondemns-faulty-asylum-procedure

 

LOVER, ERKLÆRINGER

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

http://no.wikisource.org/wiki/Verdenserkl%C3%A6ringen_om_Menneskerettighetene

 

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

http://www.lovdata.no/all/hl-19990521-030.html

 

Utlendingsloven

http://www.lovdata.no/all/hl-20080515-035.html#17

 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen

http://www.lu.hio.no/ALU/elarena/mr/europa/menneskerettighetskonvensjonen.htm

 

UDI

Utlendingsdirektoratet

www.udi.no

http://www.udiregelverk.no/

 

UNE

Utlendingsnemnda

www.une.no

 

Retten til vern som flyktning

http://www.une.no/Menneskerettigheter/Menneskerettighet2/

 

Barns menneskerettigheter

http://www.une.no/Menneskerettigheter/Menneskerettighet1/

 

LANDINFO

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

http://www.landinfo.no/

Svenske Migrationsverkets landinformatsjonsenhet Lifos

http://lifos.migrationsverket.se/lanksamling.html

 

ADVOKAT

Gratis advokathjelp i utlendingssaker http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/gratis-advokathjelp-i-utlendingssaker/

Comments are closed.