ABOUT

Atelier Populaire Oslo was initiated as an artist based platform for production, discussion, research and activism related to the situation for ‘paperless’/refugees in Norway.

Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir was a public workshop in Oslo, 6th – 27th of April 2012. Artists, writers, undocumented refugees, specialists and activists participated, and daily lectures, meetings and arrangements were held in Kunsthall Oslo. The activities are presented on this site as an archive of knowledge about the conditions for asylum seekers in Norway and about refugee politics.

The workshop was inspired by the Atelier Populaire des Beaux-Arts, the occupied art academy in Paris in May-June 1968. As an Atelier Populaire of today, the workshop offered an open meeting space for everyone who wants to work for a change in the Norwegian refugee policy.

Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir was organized with the aims to raise the level of awareness of the current asylum policy and to work to present an alternative. Artistic and political measures were discussed, and strategies towards practical change explored. The work was done in dialogue with refugees and ‘paperless’, in recognition of the fundamental importance of their hard-won expertise.

The aim has been to strengthen the fight of Palestinerleiren and of other ‘paperless’ groups in Norway. The Palestinian Camp in Oslo was a protest against the poor treatment of asylum seekers in Norway and stood as a symbol of the opposition to a current Norwegian asylum policy, at odds with fundamental agreements on human rights. It was set up outside the Jakob Church in May 2011, and consisted of rejected Palestinian asylum seekers. The camp was, after one and a half year of existence, the longest peaceful political demonstration of its kind in Norway. The 6th of September 2012 the camp was taken down for good.

Atelier Populaire Oslo was initiated by the artist Andrea Lange in 2012. The workshop Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir was a collaboration between Andrea Lange, Marius von der Fehr, Johanna Zwaig and the members of Palestinerleiren in Oslo. It was produced in collaboration with Kunsthall Oslo.

At the Annual Autum Exhibition 2012 at Kunstnernes Hus in Oslo, Atelier Populaire Oslo and Palestinerleir presented a performance spanning three days, based on the Palestinian and Arabic grief ritual Beit Aza. The audience was invited to sit in silent companionship with members of Palestinian Camp in Oslo, artists and activists. Biographical stories of the camp members was presented. The performance “Beit Aza” was a collaboration between the Palestinian Camp and Atelier Populaire Oslo (at the time being Pierre Matte, Lars Sandås, Mona Bentzen, Marit Ødegaard and Andrea Lange), with participation from about 50 activists, artists and refugees. 

 

Om

Atelier Populaire Oslo ble initiert som en kollektiv plattform for diskusjon, kunstnerisk produksjon og aktivisme relatert til situasjonen for papirløse og flyktninger.

Et åpent verksted, under tittelen Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir fant sted i Kunsthall Oslo 6 – 27 april 2012. Palestinerleiren i Oslo var invitert som vertskap og samarbeidspartner. Rundt 80 inviterte – kunstnere, “papirløse”/flyktninger, fagfolk og aktivister deltok. I tillegg til daglige allmøter, ble det holdt 23 annonserte forelesninger og arrangementer i løpet av de 21 dagene prosjektet pågikk. På denne siden kan du se filmede foredrag, bildedokumentasjon, pressemeldinger og plakatproduksjoner relatert til workshopen.

Den aksjonsrettede workshopen ved kunstakademiet i Paris i 1968 tjente som inspirasjon for prosjektet. I et Atelier Populaire av i dag var Kunsthall Oslo en åpen møteplass for alle som ønsket å arbeide for en endring av norsk flyktningpolitikk.

Med Atelier Populaire Oslo var målet å høyne opplysningsnivået rundt dagens asylpolitiske praksis og foreslå alternativer til denne. Atelier Polulaire Oslo ønsket å forsterke Palestinerleirens og andre papirløse gruppers pågående kamp mot den restriktive norske asylpolitikken. Et viktig aspekt er å la arbeidet foregå i samarbeid med papirløse og flyktninger, fordi de virkelige ekspertene på området er de som erfarer politikkens virkninger. Palestinerleiren var, etter halvannet års eksistens, den mest langvarige politiske demonstrasjonen av sitt slag i Norge. Palestinerleiren tydeliggjorde de papirløse palestinernes sak og ble et symbol på effektene av og motstanden mot norsk asylpolitikk. Den 6. september 2012 ble leiren tatt ned for godt.

Atelier Populaire Oslo ble initiert i 2012 av kunstneren Andrea Lange. Workshopen Atelier Populaire Oslo/Palestinerleir ble utarbeidet av Andrea Lange, Johanna Zwaig og Marius von der Fehr i samarbeid med Palestinerleiren i Oslo. Prosjektet ble produsert i samarbeid med Kunsthall Oslo.

Under Høstutstillingen 2012 presenterte Atelier Populaire Oslo og Palestinerleir en performance over tre dager, basert på det palestinske og arabiske sorgritualet Beit Aza, som tradisjonelt foregår i tre dager til ende. Publikum var invitert til å sitte i et stille felleskap sammen med medlemmer fra Palestinerleiren, kunstnere og aktivister. Historier om de avviste palestinske asylsøkerne ble fremført. Performanzen ble laget av Atelier Populaire Oslo v/ Marit Ødegaard, Mona Bentzen, Lars Sandås, Pierre Matte og Andrea Lange i samarbeid med Palestinerleiren, og med deltagelse fra rundt 50 aktivister, kunstnere og flyktninger.

 

Supported by Norsk Kulturråd & Fritt Ord

 

Comments are closed.