Reception centers for asylum seekers in Norway

25. April 2012: Mohamed Ganam from the Palestinerleir spoke about the poor conditions at the reception centers for asylum seekers and the general frustrations of the residents living there. The story of Lier ventemottak serves as an example of the conditions and the consequences of the ways the Norwegian authorities are greeting asylum seekers.

Mottakssentre for asylsøkere i Norge

25. april 2012: Mohamed Ganam fra Palestinerleiren snakket om de elendige forholdene i norske mottakssenter for asylsøkere og den generelle frustrasjonen til beboerne der. Historien om Lier ventemottak ble trukket frem som et eksempel på hvordan asylssøkere blir ønsket velkommen av norske myndigheter.

This entry was posted in Lectures and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.