Public Opening at Kunsthall Oslo

10. April 2012:

Public opening with welcoming speeches by Per Gunnar Eeg-Tverbakk and Andrea Lange and appeals by Mohamed Ganam, Marius von der Fehr and Karl Eldar Evang. Jeg anklager by Rune Berglund Steen was read by Johanna Zwaig. Palestinerleir dished up with Arabic food. Kunsthall Oslo was crowded.

Publikumsåpning med velkomsttaler av Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Andrea Lange og appeller av Mohamed Ganam, Marius von der Fehr og Karl Eldar Evang. Rune Berglund Steens Jeg anklager ble lest opp av Johanna Zwaig. Palestinerleiren disket opp med arabisk mat. Kunsthall Oslo var full av folk.

   

   

   

   

 

Per Gunnar Eeg-Tverbakk / Kunsthall Oslo:

Andrea Lange / Atelier Populaire Oslo:

Mohamed Ganam / Palestinerleir:

Marius von der Fehr / Atelier Populaire Oslo:

Johanna Zwaig (Atelier Populaire Oslo) reads Rune Berglund Steen:
 

Karl Eldar Evang:

Posted in Events | Tagged | Comments Off on Public Opening at Kunsthall Oslo

Pressemelding: Prosesjon for en ny flyktningpolitikk

Langfredag 6. april 2012, kl 14

Fra Palestinerleiren ved Jakob kirke til Kunsthall Oslo.

Norske myndigheter tvangsutsender i dag flyktninger til noen av de verste diktaturene i verden. Politiske aktivister sendes til regimer der de har blitt torturert, kvinner til land der de har blitt utsatt for politisk motivert voldtekt, barn til land de aldri har vært i og barnefamilier splittes opp.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir inviterer flyktninger fra alle nasjoner, statsløse, papirløse og norske statsborgere til å gå sammen om en stille markering mot den rådende flyktningpolitikken i Norge. Vi vil samtidig vise vår støtte til norgeshistoriens mest langvarige politiske demonstrasjon – Palestinerleiren ved Jakob kirke.

Palestinerleiren har fått beskjed av Oslo kommune om å ta ned leiren den 6. april, langfredag i påsken. Fra denne dagen er Palestinerleiren invitert inn som vertskap for Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk.

Kunstrommet er ikke et politisk nøytralt rom. Med Atelier Populaire Oslo ønsker vi å vise at kunstrommet kan brukes til å støtte opp om folkelige bevegelser og brukes til å ytre det som trengs i ytringsfrihetens navn.

Arrangementet markerer starten på Atelier Populaire Oslo.

Posted in Press | Comments Off on Pressemelding: Prosesjon for en ny flyktningpolitikk

Procession for a New Refugee Policy

foto_Iselin Linstad Hauge 

6. April 2012:

Good Friday in the Easter we marked the beginning of Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – An Artist Initiative for a New Refugee Policy, with a procession for a new refugee policy.

More than one hundred people walked together in a quiet manifestation against the prevailing refugee policy in Norway. This also marked the anniversary of the longest lasting political demonstration in the history of Norway; The Palestinian Camp by the Jakob Church, that from this day is no longer protected by the town council of Oslo.

We walked from the Palestinian Camp to Kunsthall Oslo where we had a pre-opening.

Prosesjon for en ny flyktningpolitikk

6. april 2012: Langfredag i påsken markerte vi starten på Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – Et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk, med en prosesjon for en ny flyktningpolitikk.

Mer enn hundre personer gikk sammen i en stille markering mot den rådende flyktningpolitikken i Norge. Dette markerte samtidig årsdagen til norgeshistoriens mest langvarige politiske demonstrasjon; Palestinerleiren ved Jakob kirke, som fra denne dagen ikke lenger er fredet av Oslo kommune.

Vi gikk fra Palestinerleiren til Kunsthall Oslo der vi hadde før-åpning.

    

Posted in Events | Comments Off on Procession for a New Refugee Policy

PRESSEMELDING. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir i Kunsthall Oslo

Kunsthall Oslo 6. – 27. april, publikumsåpning 10. april kl. 19

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir

Et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk

Atelier Populaire Oslo er et kollektivt verksted for diskusjon, produksjon, forskning og aktivisme,
 relatert til situasjonen for papirløse/flyktninger i Norge.

Kunstneren Andrea Lange har invitert Palestinerleiren ved Jacob Kirke til Kunsthall Oslo, der vil de videreføre sin virksomhet og dele vertskapet for Atelier Populaire Oslo. Mer enn femti inviterte kunstnere, papirløse/flyktninger, fagfolk og aksjonister vil delta i perioden.

Den aksjonsrettede workshopen ved kunstakademiet i Paris i 1968 tjener som inspirasjon for prosjektet. I et Atelier Populaire av i dag vil Kunsthall Oslo fungere som en åpen møteplass for alle som ønsker å arbeide for en endring av norsk flyktningpolitikk.

Oslo kommune har fredet Palestinerleiren ved Jacob Kirke frem til langfredag i påsken, den 6. april. Palestinerleiren ønskes velkommen til å fortsette sin virksomhet i Atelier Populaire og Kunsthall Oslo fra samme tidspunkt.

Med Atelier Populaire Oslo ønsker vi å forsterke Palestinerleirens og andre papirløse gruppers pågående kamp mot den restriktive norske asylpolitikken. Palestinerleiren er i dag, med sin snart ett år lange eksistens, den mest langvarige politiske demonstrasjonen av sitt slag i Norge. Palestinerleiren har ikke bare fungert som en tydeliggjøring av de papirløse palestinernes sak. Den har blitt et symbol på effektene av og motstanden mot norsk asylpolitikk.

Med Atelier Populaire Oslo vil vi høyne opplysningsnivået rundt dagens asylpolitiske praksis og foreslå alternativer til denne. Et viktig aspekt er at arbeidet foregår i samarbeid med papirløse/flyktninger, fordi de virkelige ekspertene på området er de som erfarer politikkens virkninger.

Verkstedet vil være åpent for publikum i hele perioden. En rekke foredrag og arrangementer vil finne sted. Fullstendig program vil bli annonsert på atelierpopulaire.no den 3. april.

Atelier Populaire Oslo er et samarbeid mellom Lange, Johanna Zwaig, Marius von der Fehr og medlemmer av Palestinerleiren i Oslo.

Velkommen!

Kunsthall Oslo i Trelastgata 3.

Åpningstider tirsdag – fredag kl 11-17, lørdag – søndag 12-17.

 

Kontakt:

Andrea Lange 41333770
Johanna Zwaig 93612562
Mohamed Ganam 45555025 (talsperson for Palestinerleiren)
Koordinator Ingvild Holm 90929944
e-mail: post@atelierpopulaire.no

 

Andrea Lange har siden desember 2011 vært artist-in-residence i Palestinerleiren i Oslo. Der har hun dokumentert leirens aktiviteter og utviklet prosjektet Atelier Populaire Oslo. I Langes mangeårige kunstneriske praksis rundt tematikken flyktninger og asylpolitikk, er en pågående metode å flytte aksjonistiske uttrykk fra kollektive bevegelser inn i kunstrommet og estetiske uttrykk som rommer en politisk dimensjon ut i offentligheten. Slik søker hun å sammenkoble den etiske og estetiske funksjon, og å la kunsten operere som aktiv deltager i den samfunnsmessige og politiske sfære.

Johanna Zwaig / Marius von der Fehr har samarbeidet siden 2009. Virksomheten omfatter kollektive prosesser, iscenesettelser, tekst og gest i de gråsonene der kunst og det politiske møtes, omdannes eller går under jorden. Fra 2012 har de drevet det åpne akademiet New Frontiers.

Palestinerleiren i Oslo. Siden 5. april 2011 har en gruppe på rundt 25 palestinske flyktninger og asylsøkere demonstrert for å få bli i Norge og bygge en trygg framtid her. Palestinerteltleiren utenfor Jacob kirke i Oslo ble opprettet som en bastant og ubøyelig demonstrasjon mot norsk asylpraksis. Palestinerleiren er nå Europas lengste sammenhengende demonstrasjon, og arbeider for en rettferdig behandling av palestinske flyktninger i Norge. Flerfoldige internasjonale organisasjoner støtter palestinerne i at det ikke er trygt å reise tilbake. NOAS, Antirasistisk senter, UNHCR, Amnesty International, Røde Kors er noen av organisasjonene som har uttalt seg kritisk til Norges praksis med å sende statsløse ut av landet. Også FN’s generalsekretær Ban Ki Moon har sendt råd til Norge om å la de palestinske flyktningene få opphold inntil situasjonen er løst. (for mer info: www.palestinerleir.no)

Last ned pressemeldingen her: Pressemelding Atelier Populaire 28.3.12

 

Posted in Press | Comments Off on PRESSEMELDING. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir i Kunsthall Oslo