PRESSEMELDING. Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir i Kunsthall Oslo

Kunsthall Oslo 6. – 27. april, publikumsåpning 10. april kl. 19

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir

Et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk

Atelier Populaire Oslo er et kollektivt verksted for diskusjon, produksjon, forskning og aktivisme,
 relatert til situasjonen for papirløse/flyktninger i Norge.

Kunstneren Andrea Lange har invitert Palestinerleiren ved Jacob Kirke til Kunsthall Oslo, der vil de videreføre sin virksomhet og dele vertskapet for Atelier Populaire Oslo. Mer enn femti inviterte kunstnere, papirløse/flyktninger, fagfolk og aksjonister vil delta i perioden.

Den aksjonsrettede workshopen ved kunstakademiet i Paris i 1968 tjener som inspirasjon for prosjektet. I et Atelier Populaire av i dag vil Kunsthall Oslo fungere som en åpen møteplass for alle som ønsker å arbeide for en endring av norsk flyktningpolitikk.

Oslo kommune har fredet Palestinerleiren ved Jacob Kirke frem til langfredag i påsken, den 6. april. Palestinerleiren ønskes velkommen til å fortsette sin virksomhet i Atelier Populaire og Kunsthall Oslo fra samme tidspunkt.

Med Atelier Populaire Oslo ønsker vi å forsterke Palestinerleirens og andre papirløse gruppers pågående kamp mot den restriktive norske asylpolitikken. Palestinerleiren er i dag, med sin snart ett år lange eksistens, den mest langvarige politiske demonstrasjonen av sitt slag i Norge. Palestinerleiren har ikke bare fungert som en tydeliggjøring av de papirløse palestinernes sak. Den har blitt et symbol på effektene av og motstanden mot norsk asylpolitikk.

Med Atelier Populaire Oslo vil vi høyne opplysningsnivået rundt dagens asylpolitiske praksis og foreslå alternativer til denne. Et viktig aspekt er at arbeidet foregår i samarbeid med papirløse/flyktninger, fordi de virkelige ekspertene på området er de som erfarer politikkens virkninger.

Verkstedet vil være åpent for publikum i hele perioden. En rekke foredrag og arrangementer vil finne sted. Fullstendig program vil bli annonsert på atelierpopulaire.no den 3. april.

Atelier Populaire Oslo er et samarbeid mellom Lange, Johanna Zwaig, Marius von der Fehr og medlemmer av Palestinerleiren i Oslo.

Velkommen!

Kunsthall Oslo i Trelastgata 3.

Åpningstider tirsdag – fredag kl 11-17, lørdag – søndag 12-17.

 

Kontakt:

Andrea Lange 41333770
Johanna Zwaig 93612562
Mohamed Ganam 45555025 (talsperson for Palestinerleiren)
Koordinator Ingvild Holm 90929944
e-mail: post@atelierpopulaire.no

 

Andrea Lange har siden desember 2011 vært artist-in-residence i Palestinerleiren i Oslo. Der har hun dokumentert leirens aktiviteter og utviklet prosjektet Atelier Populaire Oslo. I Langes mangeårige kunstneriske praksis rundt tematikken flyktninger og asylpolitikk, er en pågående metode å flytte aksjonistiske uttrykk fra kollektive bevegelser inn i kunstrommet og estetiske uttrykk som rommer en politisk dimensjon ut i offentligheten. Slik søker hun å sammenkoble den etiske og estetiske funksjon, og å la kunsten operere som aktiv deltager i den samfunnsmessige og politiske sfære.

Johanna Zwaig / Marius von der Fehr har samarbeidet siden 2009. Virksomheten omfatter kollektive prosesser, iscenesettelser, tekst og gest i de gråsonene der kunst og det politiske møtes, omdannes eller går under jorden. Fra 2012 har de drevet det åpne akademiet New Frontiers.

Palestinerleiren i Oslo. Siden 5. april 2011 har en gruppe på rundt 25 palestinske flyktninger og asylsøkere demonstrert for å få bli i Norge og bygge en trygg framtid her. Palestinerteltleiren utenfor Jacob kirke i Oslo ble opprettet som en bastant og ubøyelig demonstrasjon mot norsk asylpraksis. Palestinerleiren er nå Europas lengste sammenhengende demonstrasjon, og arbeider for en rettferdig behandling av palestinske flyktninger i Norge. Flerfoldige internasjonale organisasjoner støtter palestinerne i at det ikke er trygt å reise tilbake. NOAS, Antirasistisk senter, UNHCR, Amnesty International, Røde Kors er noen av organisasjonene som har uttalt seg kritisk til Norges praksis med å sende statsløse ut av landet. Også FN’s generalsekretær Ban Ki Moon har sendt råd til Norge om å la de palestinske flyktningene få opphold inntil situasjonen er løst. (for mer info: www.palestinerleir.no)

Last ned pressemeldingen her: Pressemelding Atelier Populaire 28.3.12

 

This entry was posted in Press. Bookmark the permalink.

Comments are closed.