Pressemelding: Prosesjon for en ny flyktningpolitikk

Langfredag 6. april 2012, kl 14

Fra Palestinerleiren ved Jakob kirke til Kunsthall Oslo.

Norske myndigheter tvangsutsender i dag flyktninger til noen av de verste diktaturene i verden. Politiske aktivister sendes til regimer der de har blitt torturert, kvinner til land der de har blitt utsatt for politisk motivert voldtekt, barn til land de aldri har vært i og barnefamilier splittes opp.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir inviterer flyktninger fra alle nasjoner, statsløse, papirløse og norske statsborgere til å gå sammen om en stille markering mot den rådende flyktningpolitikken i Norge. Vi vil samtidig vise vår støtte til norgeshistoriens mest langvarige politiske demonstrasjon – Palestinerleiren ved Jakob kirke.

Palestinerleiren har fått beskjed av Oslo kommune om å ta ned leiren den 6. april, langfredag i påsken. Fra denne dagen er Palestinerleiren invitert inn som vertskap for Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk.

Kunstrommet er ikke et politisk nøytralt rom. Med Atelier Populaire Oslo ønsker vi å vise at kunstrommet kan brukes til å støtte opp om folkelige bevegelser og brukes til å ytre det som trengs i ytringsfrihetens navn.

Arrangementet markerer starten på Atelier Populaire Oslo.

This entry was posted in Press. Bookmark the permalink.

Comments are closed.