We support residency for Palestinian refugees

  

14. April 2012: Grand demonstration. Following an appeal by Erik Hillestad, a large number of demonstrators marched from Jakob Church to Stortinget. Appeals and concerts from the stage, Palestinian food and dance. A small, powerful festival in support of a Free Palestine, for Palestinerleiren, for a change in Norwegian refugee politics and against state racism.

Vi støtter opphold til palestinske flyktninger

14. april 2012: I april 2012 hadde palestinske flyktninger aksjonert i et år i Oslos gater for en rettferdig behandling av palestinske flyktnigner i Norge. Lørdag 14. april møttes vi for å markere motstand mot den FN-stridige politikken som føres overfor palestinske flyktninger.

Hovedparole: Opphold til palestinske flyktninger!

Etter en appell fra Erik Hillestad gikk et stort antall demonstranter fra Jakob kirke til Stortinget. Appeller og konserter fra scenen, palestinsk mat og dans. En liten, kraftfull festival til støtte for et fritt Palestina, for Palestinerleiren, for endring av norsk flyktningpolitikk og mot statlig rasisme.

Disse holdt appeller ved Stortinget:
Ann-Magrit Austenå, NOAS
Znadde, Blitz
Stein Olav Ringen, Sosiale Institusjoners Fagforening
Marianne Borgen, SV
Monika Ustad, Rødt
Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk Senter
Monica Okpe, klubben på DHL Supply Chain Ulven
Karl Eldar Evang, Foreningen av tolvte januar
Munir Jaber, AUF i Oslo
Endre Isaksen Flatmo, SU
Mohamed Ganam, Palestinerleiren

Konferansier: Maral Houshmand (Unge Venstre)

Konsert utenfor Stortinget med:
Modou
Daryl McDade
Bror Wyller
Willy Shanti
Harald Lange
Harald Frøysa
KaSimba
Dabkah dance
Balita Buhendwa
The Little Hands of Asphalt

Arrangør: Palestinerleiren

Tilsluttede organisasjoner: Atelier Populaire Oslo, NOAS, Antirasistisk Senter, Rødt, Rød Ungdom, AUF i Oslo, Blitz, SU, Sosiale Institusjoners Fagforening og LO i Oslo.

   

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.

Comments are closed.