Alternative Land Info II: Ethiopia, Eritrea, Somalia

13. April 2012: Jon Ole Martinsen from NOAS informed about the situation in Ethiopia and Eritrea. A special focus on Ethiopia, to which Norway currently wishes to return people, in spite of recommendations from experts on Ethiopia and international human rights organizations.

Ingeborg Vardøen gave a lecture on Somalia.

The program was extended with a presentation by Girum Zeleke from Stavanger. Zeleke represents 240 Ethiopian and Eritrean asylum seekers suing the Norwegian state for the return agreement it has signed with Ethiopia.

Alternativ Landinfo II: Etiopia, Eritrea, Somalia

12. april 2012: Jon Ole Martinsen fra NOAS informerte om situasjonen i Etiopia og Eritrea, med særlig fokus på Etiopia, som norske myndigheter nå ønsker å returnere folk til, på tross av anbefalinger fra Etiopia-eksperter og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.

Ingeborg Vardøen holdt et foredrag om Somalia.

Programmet ble utvidet med en presentasjon av Girum Zeleke fra Stavanger. Zeleke representerer 340 etiopiske og eritreiske asylsøkere som saksøker den norske stat for returavtalen den har inngått med Etiopia.

This entry was posted in Lectures and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.