Workshop programme

 

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir

KUNSTHALL OSLO

6. – 27. APRIL 2012

 

Fredag 6. april / Friday 6. April

kl. 14: Åpningsarrangement/ Start Up Session:

Prosesjon for en ny flyktningpolitikk / Procession for a new refugee policy

-Fra Palestinerleiren ved Jakob kirke til Kunsthall Oslo.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir inviterer flyktninger fra alle nasjoner, statsløse, papirløse og norske statsborgere til å gå sammen om en markering mot den rådende flyktningpolitikken i Norge. Vi vil også vise vår støtte til norgeshistoriens mest langvarige politiske demonstrasjon, Palestinerleiren ved Jakob kirke.

Palestinerleiren har fått beskjed av Oslo kommune om ta ned leiren den 6. april, langfredag i påsken. Fra denne dagen er Palestinerleiren invitert inn som vertskap for Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – et kunstnerinitiativ for en ny flyktningpolitikk.

-From the Palestinian Camp by Jakob church to Kunsthall Oslo.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir invites refugees from all nations, stateless, paperless and Norwegian citizens to join in a demonstration against the prevailing refugee policy in Norway. We also wish to show our support to the longest continuous political demonstration in Norwegian history, the Palestinian Camp by Jakob church.

The Palestinian Camp received orders from Oslo kommune to dismantle the camp on March 6, Long Friday at Easter. From this day the Palestinian Camp is invited in as hosts for Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir. An artist initiative for a new refugee policy.

 

 

Tirsdag 10. april / Tuesday 10. April

Kl. 14: Allmøte /Open meeting

Kl. 19: Publikumsåpning i Kunsthall Oslo / Public Opening at Kunsthall Oslo

Welcome & appeals by:

Mohamed Ganam
Karl Eldar Evang
Andrea Lange / Johanna Zwaig / Marius von der Fehr

Drinks, and food by Palestinerleir

 

 

Onsdag 11. april / Wednesday 11. April

Kl. 11: Allmøte / Open Meeting

Kl. 14: Presentasjon av Palestinerleiren /Presentation of the Palestinian Camp

By Mohammed Ganam and Mahdi Alnajjar from the Palestinian Camp in Oslo

Kl. 15: Alternative Landinfo I: Palestina

Nora Ingdal, Midtøsten-ekspert / Middle East expert

 

 

Torsdag 12. april / Thursday 12. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 14: Hvordan ser Norge ut for en papirløs? / What does Norway look like for an undocumented refugee?

Med papirløse fra Palestina, Iran, Etiopia og Afghanistan. Psykolog Karl Eldar Evang / With paperless people from Palestine, Iran, Ethiopian and Afghanistan. And psychologist Karl Eldar Evang.

 

 

Fredag 13. april / Friday 13. April

Kl 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 12: Alternative landinfo II: Eritrea, Etiopia, Somalia

Jon Ole Martinsen, rådgiver/ advisor NOAS

Girum Zeleke, førsteamanuensis på instituttet for Sosialfag ved Universitetet i Stavanger/ assistant professor at the Institute for Social Studies at the University of Stavanger

(Zeleke er representant for 340 etiopere og eritreere med utvisningsvedtak som saksøker staten for tvangsreturavtalen med Zenawi-regimet i Etiopia / Zeleke is representing 340 Ethiopians and Eritreans due to be deported suing the State for their return agreement with the Zenawi regime in Ethiopia.)

Ingeborg Vardøen, leder/ leader for Somalisk-Norsk kunnskapssenter.

Kl. 21: Dabkah Dance Event

– If I Can’t Dance It’s Not My Revolution

DJ, traditional and untraditional dancing.

Food and drinks.

 

 

 

Lørdag 14. april / Saturday 14. April

Kl. 12: Allmøte/ Open meeting

Kl. 14 – 19: Vi støtter: Opphold til palestinske flyktninger! /We support: Residency for Palestinian refugees!

Demonstrasjon fra Palestinerleiren til Stortinget kl. 14-15. / Demonstration from Palestinerleiren to Stortinget, 2 p.m. – 3 p.m.

Konserter og appeller foran Stortinget kl. 15-19./ Concerts and appeals in front of the Parlament building,  3 p.m. – 7 p.m.

 

 

Søndag 15. april / Sunday 15. April

Kl. 12: Allmøte/ Open meeting

Kl. 14: Barn på flukt og traumer hos flyktninger/ Children on the run and Trauma in Refugees

Karl Eldar Evang, psykolog/ psychologist

Helen Johnsen Christie, psykolog og traumespesialist, spesialrågiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør / Psychologist and trauma specialist, special advisor at Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør, a regional center for the psychiatric health of minors.

Cecilia Dinardi, rådgiver i NOAS fra juni 2012/ advisor at NOAS from June 2012

Hjørdis Kuraas, kunstner/ artist

 

Mandag 16. april / Monday 16. April

Kl. 18: Giorgio Agamben, Homo Sacer and refugee politics

En samtale om flyktningpolitikk basert på lesning av den italienske filosofen Giorgio Agamben. Med blant andre Remi Nilsen, Marius von der Fehr.

A conversation about refugee politics based on reading of the Italian philosopher Giorgio Agamben. With Remi Nilsen, Marius von der Fehr.

 

 

Tirsdag 17. april / Tuesday 17. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 15: Når kunstnere engasjerer seg i sosiale og politiske situasjoner utenfor galleriet; En personlig liste favoritter/ Outside the white cube; when artists engage in social and political situations; A personal list of favorites.

Pierre Lionel Matte, kunstner/ artist

Fra kunstneriske aksjoner i diktaturenes Sør-Amerika og det kommunistiske Polen,  via gatekunst i Harlem, feminismens kollektive prosjekter, til et utvalg samtidskunstnere. Billedkunstner Pierre Lionel Matte presenterer et utvalg personlige favoritter.

From artists’ street-actions in military regimes in South America and communist Poland, via Street Art in Harlem, feminist collective projects and recent social engaged art . Visual artist Pierre Lionel Matte presents his personal list of favorites.

 

 

Onsdag 18. april / Wednesday 18. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 15: Hvor rettsikkert er asylinstituttet? / How legally just is the asylum institute?

Rune Berglund Steen, kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter og forfatter/ Communications manager at Antirasistisk Senter and author.

 

 

Torsdag 19. april / Thursday 19. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 13: Lærernes motstand under okkupasjonen av Norge/ The Teachers’ Resistance Against Nazification of Norwegian Education

Joron Pihl, professor ved Institutt for internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus/ professor at Institute for International Studies at Oslo and Akershus University College.

Kl 14: Aksjonisme og sivil ulydighet og motstand mot asylpolitikken / Actionism and Civil Disobedience and Resitance to Asylum Politics

Kalle Larsson, redaktør Flyktingbloggen.org/ editor of Flyktingbloggen.org

Evy Ellingvåg, aktivist/ activist

 

 

Fredag 20. april / Friday 20. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 14: Alternative landinfo III: Afghanistan & Iran

Zahir Athari, leder for Fred og demokrati i Afghanistan/ leader of Peace and Democracy in Afghanistan.

Mahmood Amiry-Moghaddam, Iran Human Rights.

Kl. 18: Film: Vol Spécial / Special Flight

Fernand Melgar, 2011

Documentary, Switzerland, 103 min

Vols spéciaux, or special flights, are the chartered flights used to deport the sans-papiers whose requests for asylum in Switzerland have been refused. Sometimes, after years spent on Swiss territory, these men must abandon not only their hopes of a better life, but friends and families as well. The deportation notice is sudden, its execution rapid and without appeal. In the Frambois detention centre, residents lie in wait of expulsion, despair and humiliation.

After La forteresse (Grand Prix RIDM 2008), on the conditions in which refugees are received, Fernand Melgar turns his gaze to the final step in a failed migration. With the delicacy that made his name, he conveys to us the unbearable tension, but also the gentle moments of humanity between inmates, and the guards sincerely concerned with their fate.

 

 

Lørdag 21. april / Saturday 21. April

Kl. 12: Allmøte/ Open meeting

Kl. 14: Flyktninger i verden og EU´s flyktningpolitikk/ Refugees in the World and Refugee Politics in the EU

Trygve Nordby, frittstående konsulent, tidl. vise-generalsekretær i Det Internasjonale Røde Kors, tidl. generalsekretær i Norges Røde Kors, tidl. direktør i UDI og tidl. generalsekretær i Flyktninghjelpen/ Independent consultant. Former vice general secretary of The International Red Cross, former general secretary of Norwegian Red Cross, former director  of UDI and former general secretary of Norwegian Refugee Council.

Bjarte Vandvik, frittstående konsulent, tidl. generalsekretær i European Council on Refugees and Exiles (ECRE) og tidl. leder av NOAS/ Independent consultant. Former general secretary of the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and former leader of NOAS.

 

 

Søndag 22. april / Sunday 22. April

Kl. 12: Allmøte/ Open meeting

Kl. 13: Flyktningpolitikk i et menneskerettighetsperspektiv/ Refugee Politics in a human rights perspective

Cecilie Schjatvet, jurist/ legal practitioner

About refugees’ legal position in Norwegian and international court. Schjatvet will discuss the question of credibility in asylum cases and the burden of proof.

 

 

Mandag  23. april / Monday 23. april

Kl 18: Film: To shoot an elephant

Alberto Arce / Mohammad Rujailah
Duration:112´

“To shoot an elephant” is an eye witness account from The Gaza Strip. December 27th, 2008, Operation Cast Lead. 21 days shooting elephants. Urgent, insomniac, dirty, shuddering images from the only foreigners who decided and managed to stay embedded inside Gaza strip ambulances, with Palestinian civilians.

Etter visningen vil medlemmer av Palestinerleiren være tilstede for en samtale om filmen/ After the viewing we will have the opportunity to talk with the members of the Palestinerleir about the film.

 

 

Tirsdag 24. april / Tuesday 24. April

Kl 11: Allmøte/ Open meeting

Kl 16: A new Palestinian Camp/ A new Palestinian Camp

Palestinerleiren trenger DINE ideer!

Palestinerleiren utenfor Kulturkirken Jakob har vært en politisk demonstrasjon i det offentlige rom. Leiren har huset 25 palestinske asylsøkere som er truet med FN-stridig tvangsretur til Gaza, Vestbredden og Palestinske flyktningleire i Libanon. Etter å ha eksistert i ett år, den lengste fredelige politiske demonstrasjon i Norge, ble leiren demontert fordi tillatelsen fra Oslo Kommune gikk ut den 6. april. Både Grünerløkka bydel og Kulturkirken Jakob ønsker leiren velkommen tilbake, men mangler foreløpig godkjennelse fra Byrådet i Oslo. For å overtale dem trenger vi din hjelp!

Arkitektkontoret Eriksen Skajaa ønsker i samarbeid med Palestinerleiren, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo og Kunsthall Oslo innspill for hvordan Palestinerleiren kan gjenoppstå i ny og bedre form. Vi vil diskutere ideer om alt fra hva leiren kan bli til hva leiren skal kommunisere og dens konkrete utforming. Vi ønsker at den nye leiren skal åpne for en bredere debatt om norsk asylpolitikk og inviterer til en tverrfaglig samtale og workshop.

The Palestinian Refugee camp in Oslo needs YOUR ideas!

The Palestinian camp outside of  Jakob Church of Culture has been a political protest in public space. It has been housing 25 Palestinian asylum seekers threatened by deportation to Gaza, West Bank and Palestinian refugee camps in Lebanon, against UNs recommendations. The camp was dismantled after one year of demonstration, when the permission expired the 6th of April. Both Grünerløkkas district authorities and Jakob’s church are positive to the continuation of the camp, but have not yet got permission from the City Council. You can help us convincing them!

Eriksen Skajaa Arkitekter are, in cooperation with the Palestinian Camp, Antirasistisk Senter, Atelier Populaire Oslo and Kunsthall Oslo looking for input on how to recreate the camp in a new and better version. We want to collect ideas about everything from what it can become, to what it should communicate to the actual physical form. We want the new camp to be a place for a wider debate on the Norwegian asylum policy, and we therefore invite you to an interdisciplinary conversation and workshop

Introductions by:

Joakim Skajaa, Eriksen + Skajaa

Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk Senter

Erik Hillestad, Kirkelig Kulturverksted

Andrea Lange, Atelier Populaire Oslo

Mohamed Ganam, Palestinerleir

 

Onsdag 25. april / Wednesday 25. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 12: Erfaringer og strategier fra asylpolitisk arbeid/ Experiences and strategies from political work

Med representanter fra NGO’er i Norge/ With representatives form NGO’s in Norway:

Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter/ director of Antirasistisk Senter

Ann-Magrit Austenå, generalsekretør NOAS/ general secretary of NOAS

Trygve Augestad, seksjonsleder Norsk Folkehjelp/ section leader of Norsk Folkehjelp.

kl. 14: Palestinerleir presentasjon: Mottak for asylsøkere i Norge/ Palestinerleir presentation: Reception centers for asylum seekers in Norway

Mohamed Ganam vil snakke om de elendige forholdene i norske mottakssenter for asylsøkere og den generelle frustrasjonen til beboerne der. Historien om Lier ventemottak vil tjene som eksempel for hvordan asylssøkere blir ønsket velkommen av norske myndigheter.

Mohamed Ganam will talk about the poor conditions at the reception centers for asylum seekers and the general frustrations of the residents living there. We will take the story of Lier ventemottak as an example for the conditions and the consequences of the ways the Norwegian authorities are greeting asylum seekers.

 

 

Torsdag 26. april / Thursday 26. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

 

 

Fredag 27. april / Friday 27. April

Kl. 11: Allmøte/ Open meeting

Kl. 19: Avslutningsarrangement/ Closing event:

This is not the End/ This is not the End

Siste kveld i Kunsthall Oslo/ Last night in Kunsthall Oslo

Atelier Populaire Oslo/ Palestinerleir inviterer til middagsselskap.

La oss være sammen. Vi står sammen som et folk, som medmennesker. La oss dele en glad kveld, snakke, spise og danse, fordi vi tror at det å dele beskriver hvordan verden burde se ut.

Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir is inviting you to join us for a dinner party.

Let us again be together. We stand together as a people, fellow human beings. Let’s share a happy night, talk, eat and dance, because we believe that sharing descibes what the world should look like.

 

 

 

 

———————

Felles lunsj hver dag Åpningstider for publikum: tirsdag – fredag 11-17, og lørdag og søndag 12-17. Kunsthall Oslo ligger i Bjørvika i Oslo sentrum, langs sjøsiden av spor 19 på Oslo Sentralstasjon (Oslo S). Trelastgata 3.

Common lunch every day. Open meetings on weekdays at 11 a.m., 12 p.m. during weekends. Opening hours for the public Tuesday to Friday 11 a.m. to 5 p.m. Saturday and Sunday 12 p.m. to 5 p.m. Kunstall Oslo is located in Bjørvika in the center of Oslo, along the sea side of track 19 at Oslo Central Station (Oslo S). Trelastgata 3.

 

Comments are closed.